Vikten av unga designentreprenörer uppmärksammas under EU Design Days


                           

Innovation och design blir allt mer eftertraktat i marknaden vilket skapar en stor konkurrens bland designers. Hur man ska stödja unga färdigutbildade designers in till arbetsmarknaden är en utmaning i sig.

EU Design Days är initierat av nätverksorganisationen ERRIN, vars strävan är att förstärka samarbetet och partnerskap mellan regioner inom EU. Eventet går ut på att samla olika intressenter från designområdet och bidra med kunskapsutbyte mellan regionala aktörer, EU-institutioner och andra designaktörer. Initiativet är dessutom viktigt för den förstärkta samverkan mellan näringsliv, utbildningsväsendet och service.

Syftet med årets EU Design Days var därför att uppmärksamma det ekonomiska värdet av design och hur man ska minska gapet mellan studier och arbetsliv för unga designers.Under eventet erbjöds det olika föreläsningar och workshops där idéer kring design diskuterades och potentiella lösningar om hur man kan underlätta vägen för unga designers in till arbetsmarknaden presenterades också.

Under Design Days presenterade Linneuniversitetet sitt nya masterprogram ”Innovation through Business, Engineering and Design” i samband med en lärorik workshop. Ylva Dandanell Daveby, programdirektör för samarbetsprogrammet The Bridge presenterade partnerskapet mellan IKEA och Linneuniversitetet och hur tre olika områden – business, engineering och design – har bildats till ett unikt masterprogram med understöd av IKEA. Vi hade ytterligare en talare från området. Mikael Silfverhielm, professor inom design på Linneuniversitetet talade om Smålands starka rötter inom design samt en stark entreprenöranda.  Bland annat nämndes Ingvar Kamprad som gott exempel på Smålands duktiga kreativitet inom design.

Efter presentationerna följde en workshop. Kunskapsutbytet mellan de olika deltagarna under workshopen uppfattades bland de närvarande som väldigt positiva. Det skapade relevant diskussion om vilka faktiska åtgärder som kan vara mest gynnsamma för understödjandet av unga designer till arbetslivet såsom ytterligare kunskapsspridning mellan designers och lärare och att göra det möjligt för studenter att tidigt under sina studier få relevant praktisk erfarenhet.

Att integrera unga designers till arbetslivet är fortfarande en utmaning även för Småland-Blekinge. Därför är det viktigt att bygga vidare på nya innovativa idéer inom design genom att kombinera design och teknik för att göra det mer attraktivt, och att stärka entreprenörskapet genom att förbättra samarbetet mellan universitet och företag. Detta skulle kunna ske genom att studenter bidrar företag med olika fallstudier, vilket i sin tur bygger upp förtroendet mellan företag och studenter.

Det finns en stark tradition inom vår region när det gäller kreativitet. Framöver handlar det att ytterligare utveckla en stark entreprenöranda där unga designentreprenörer får möjligheten att skapa nya förutsättningar som gynnar regionen på lång sikt.

Nedan följer bilder under eventet som annordnades på Microsoft Innovation Center i Bryssel: