Viktiga dagar i Bryssel för arbete kring hälsosamt åldrande

Intressant möjlighet för de som arbetar med frågor rörande hälsosamt åldrande. Under tre dagar erbjuds information om finansiering, workshops, goda exempel, samt möjligheter till att hitta samarbetspartners.

Under tre dagar i mars kommer man behandla frågan om hälsosamt åldrande. Den 9-10 mars hålls European Summit on Innovation for Active and Healthy Ageing. I anslutning till konferensen kommer det den 11 mars att hållas en informationsdag om det europeiska forskningsprogrammet Ambient Assisted Living (AAL).

European Summit on Innovation for Active and Healthy Ageing syftar till att engagera samt att skapa en gemensam vision för hur Europa kan ta itu med de utmaningar samt ta till vara på de möjligheter som den demografiska utvecklingen ger. Med hjälp av IT och telekommunikation (IKT) tillsammans med innovation hoppas man på att inte bara göra livet lättare för befolkningen, utan även bidra till den ekonomiska återhämtningen. Politiker tillsammans med ledande personer inom industrin, läkemedelssektorn, sjukvården, organisationer samt konsumenter kommer finnas på plats och sprida tankar och idéer om hur man bäst tillgodoser den åldrande europeiska befolkningen.

I slutet av februari öppnar de årliga utlysningarna för AAL programmet. Temat för utlysningen är "Living active and independently at home”. Målet är att integrera befintliga tekniker för att skapa tekniska utvecklingen inom IKT vilka kommer att stödja äldre personer till att självständigt kunna leva längre hemmamiljö. Andra fokusområden är att stödja den europeiska industrin att utveckla konkurrenskraftiga produkter och tjänster inom detta expanderande område. Under dagen kommer det även att finnas möjlighet att hitta samarbetspartners för potentiella projekt.

Ansvarig myndighet för Sverige är Vinnova. För dem som inte har möjlighet att delta under dagarna i Bryssel erbjuder även Vinnova en konferens den 3 mars. Konferensen är redan fulltecknad, men sänds även via nätet.

 

 

Klicka här för att se Vinnovas webbsända möte (ingen föranmälan krävs)

Program för European Summit on Innovation for Active and Healthy Ageing

Anmälan till European Summit on Innovation for Active and Healty Ageing

Läs mer om AAL:s infodag här

Anmälan till AAL

Program för AAL