Viktigt svenskt seminarium för tillväxt och regional utveckling

I början av 2014 inledde EU sina nya forsknings- och innovationsprogram som går under namnet Horisont 2020. Programmen är de viktigaste instrumenten inom ramen för tillväxtstrategin EU 2020, där målet är att stärka Europas kunskapsbas och konkurrenskraft.

VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet och tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samt Sveriges Ständiga Representation vid EU bjuder de in till ett seminarium för att inspirera och stimulera offentliga aktörers deltagande i Horisont 2020. Seminariet är riktat till politiker och tjänstemän på kommun-, landstings-, och regionalnivå samt andra aktörer med ett intresse för utvecklingsmöjligheter inom offentlig sektor.

Seminariet hålls den 21 april på Sveriges Ständiga Representation vid EU, i Bryssel. Här kan du läsa mer, se programmet och anmäla dig.