Vill du veta mer om regioners roll i beslutsfattande och policyskapande inom EU:s institutioner?

Nu är det möjligt att registrera sig till kursen "Regions, EU institutions and policy-making" anordnad av Regionkommittén, den institution som utgör regionala och lokala myndigheternas röst inom EU. Kursen fokuserar på hur EU:s institutioner samspelar och hur det påverkar politik på regional- och lokalnivå. Kursens behandlar ämnen såsom EU:s sammanhållningspolitik, arbetsmarknadspolitik och sociala frågor men också klimat- och energipolitik, hela tiden med utgångspunkt i vilken roll den lokala- och regionala nivån spelar inom varje policyområde. Vilka trender kan vi se gällande regioners roll och handlingsutrymme inom EU:s politiska system? Kursen utgör dessutom en möjlighet att komma i kontakt med personer från andra regioner som arbetar med EU- frågor på lokalnivå.

Kursen startar den nittonde oktober och riktar sig mot personer som arbetar med EU- program på lokal- och regionalnivå. Kursen är gratis och undervisningsspråket är engelska. Allt arbete sker online under 8 veckor och beräknas kräva 2-3 timmars arbete i veckan.   

Registrera dig här.