Workshop: Innovative Small and Medium Cities – How to get involved in EU-Projects?

Registrering till workshopen den 18–19 maj i Bryssel är nu öppen! Vi har tidigare medarrangerat det här eventet för 3 år sedan och det är en utmärkt möjlighet för er som vill utvidga era kontaktnätverk och inhämta inspiration av andra små och medelstora städer i Europa med fokus på Smart Cities – alltså smarta städer som en plats där traditionella nätverk och tjänster effektiviseras med hjälp av digitala lösningar till fördel för sina invånare och företag. Workshopen är även ett ypperligt tillfälle att marknadsföra er och era projekt för att öka era chanser till internationella samarbeten och partners i eventuella EU-projekt och finansieringsprogram! Ni kan till exempel hålla i en workshop-session eller presentera era erfarenheter av att förbereda och utföra EU-projekt (så som Horisont 2020, LIFE eller andra) oavsett om erfarenheterna har varit bra eller utmanande. Syftet med workshopen är:

  • Att informera om aktiviteter och framtida EU-program/EU-nätverk på EU-nivå.
  • Att sammanföra små och medelstora städer och tillhandahålla en plattform för utbytet mellan städer och deras företrädare.
  • Att undersöka potentialen för ämnen och projekt och projektutveckling, samt kapacitetsbyggnad på europeisk nivå.
  • Att ge en fokuserad och förtroendefull nätverksupplevelse för stadens intressenter.

Vi organiserar det här eventet i vårt small- and medium sized cities (SMC)-nätverk som vi är med i för att lyfta små och medelstora städers viktiga roll för samhällsviktiga lösningar och finna värdefulla samarbeten mellan europeiska städer, och mellan städer/offentliga verksamheter och andra aktörer såsom lärosäten, företag, föreningsliv och medborgare. I nätverket samarbetar vi med Thüringen, städer i norra Nederländerna, Norra Sveriges Brysselkontor, franska regionen Pays de la Loire, Turku-sydvästra Finland och Stavanger-regionen.

Workshopen kommer vara uppdelad i 3 huvuddelar. Den 18 maj kommer framför allt bestå av en presentation av Europeiska kommissionen, om hur skulle små och medelstora företag skulle kunna visa vägen i genomförande av de europeiska målen, följt av en nätverkskväll där tanken är att bjuda på mat från nätverkets olika regioner. Detta är ett utmärkt tillfälle för er som är intresserade eller känner till andra som kan vara intresserade av att bjuda på (och därmed marknadsföra) livsmedel från era regioner! Den 19 maj kommer det vara parallella workshops som huvudsakligen fokuserar på era projektutvecklingsidéer och presentationer av olika EU-projekt, samt information om rollen av nätverk och tips på hur man kan utveckla europeiska projekt. Evenemanget är planerat som ett fysiskt event i Bryssel, men beroende på covid-situationen kommer ett slutligt beslut göras innan påsk.

Se till att anmäla er innan den 18 mars till denna spännande och inspirerande workshop genom att registrera ert ”city team”!

City teams består av minst 2 och max 5 deltagare, varav minst 1 ska vara representant från en stadsförvaltning och den/de andra från intressentgrupper (till exempel lärosäte, företag, organisation, eller medborgare). Förutom det är uppbyggnaden av teamet flexibelt då det kan bestå av aktörer från olika städer eller till och med olika länder. Tanken bakom det är det viktiga samarbete som behövs mellan olika intressenter, som till exempel offentliga myndigheter/städer, forskningsinstitutioner, stadsföreningar, medborgare och företag, för att hitta hållbara lösningar och tjänster för små och medelstora städer. Detta kan kopplas till hur vi själva försöker koordinera våra styrkor på hemmaplan och samla aktörer från olika håll för att nå mål. Här kan våra regioners kontaktpersoner ha en viktig roll att förmedla infon till relevanta och intresserade aktörer.

Efter att registreringen är klar blir nästa steg att skicka in er ”city profile” innan den 11 april för att presentera ert team och era intresseområden för möjliga samarbeten. Dokumentmallen för city profile finns i en av länkarna nedan, tillsammans med anmälningsformuläret och workshopprogrammet.

Kontakta Sandra vid frågor eller för mer information.

Anmäl dig här!

Programme SMCs Event 2022 18 19 May

2022 Template City Profile