Fira in Europaåret för kompetens på Europadagen!

I samband med Europadagen den 9 maj anordnas även en festival som start för Europaåret för kompetens! Som Brysselkontoret skrivit om tidigare, är målsättningen med årets tema att uppmuntra till omskolning och kompetensutveckling (reskilling och upskilling) för att stärka Europas konkurrenskraft, minska kompetensbristen samt bidra till den gröna och digitala omställningen. Under festivalen kommer kompetensutveckling på lokal, nationell och europeisk nivå att belysas där aktiviteterna i Bryssel sammankopplas med andra evenemang runt om i EU som firar Europadagen och kompetens. Festivalen är i hybridform och en möjlighet att inspireras av andra samt öka medvetenheten kring kompetensutveckling och omskolning. Ni hittar mer information om festivalen och anmälan här!

Europadagen i Halland

Förutom festivalen i Bryssel arrangerar även Europa Direkt Halland, tillsammans med Högskolan i Halmstad, Halmstad studentkår och studentföreningen Stellas, ett event för att fira Europadagen den 9 maj. Dagen kommer vara fullspäckad med intressanta panelsamtal om EU:s krishantering, gränser och rörlighet, där framför allt den senaste tidens kriser, såsom coronapandemin och kriget i Ukraina, har lett till ett fördjupat samarbete inom nya områden i EU. Europafrågor är även särskilt aktuella med tanke på det rådande svenska ordförandeskapet och kommande EU-val 2024.

Vidare kommer även EU-finansiering, innovation och forskning att diskuteras och dess betydelse för Halland och ökad internationalisering. Under hela evenemanget finns utställare på plats som mer än gärna diskuterar och visar upp sina EU-projekt, däribland ett AI-robotprojekt som högskolan i Halmstad deltar i. Firandet av Europadagen avslutas sedan med två svenska europaparlamentariker, Abir Al-Sahlani (C) och David Lega (KD), som deltagare och studenter får möjligheten att ställa frågor till. Evenemanget arrangeras på Högskolan i Halmstad och ni hittar mer information samt agendan här!

Dela med er av goda exempel inom kompetensutveckling

Vidare, som en del av Europaåret för kompetens, efterfrågar även EU-kommissionen exempel på egna berättelser eller projekt där utbildning och kompetensutveckling har förändrat medborgares framtid eller levnadsvillkor. Har ni ett bra exempel eller projekt ni vill dela med er av på den europeiska arenan för att inspirera andra till utbildning? Ta då chansen att bli utvald och marknadsförd på hemsidan för European Year of Skills genom att skicka in ert unika exempel! Mer information om hur ni deltar finns här.