Initiativet för innovativ hälsa (IHI) är i fullgång

I februari skrev vi om att Initiativet för innovativ hälsa (IHI) lanserades. I slutet av mars bjöd ERRIN (European Regions Research and Innovation Network) in Hugh Laverty, chef för vetenskaplig verksamhet vid IHI, för att presentera partnerskapets nuvarande status.  

Utvecklingen av initiativet pågår i full fart och man bygger det på det före detta initiativet IMI (innovative Medicines Initiative). Skillnaden mellan IHI och IMI är att IHI innehåller en ny forsknings- och innovationsagenda, däremot är finansieringen av initiativet den samma och alla projekt som startats under IMI kommer fortsätta förvaltas under IHI. Målet med IHI är att se till att Europa blir ledande i tvärvetenskaplig, hållbar och patientcentrerad hälsoforskning. Detta kan därför vara intressant för hälsoinnovationen i våra regioner. 

Vidare kommer man tillsätta en vetenskaps- och innovationspanel som ska bistå styrelsen med evidensbaserade råd i vetenskapliga och tekniska frågor. Anledningen är att IHI arbetar över flera sektorer och hoppas således att överlappningen mellan EU:s politiska prioriteringar och den europeiska biovetenskapsindustrin prioriteringar ska öka.  

Gällande initiativets framtida utlysningar planerar man att blanda en- och tvåstegsprocesser i ansökningarna, med en majoritet av enstegsprocesser. Utvecklingen av initiativet ligger i den fas att man tror att första utlysningen kommer att lanseras i slutet av andra kvartalet under 2022. Idéerna för första utlysningen kan hittas på deras hemsida. Regioner, universitet, sjukhus och dylikt kan ansöka om finansiering hos IHI, däremot kommer det att vara olika beroende på ansökningsomgång. Vem som kan ansöka kommer att stå i beskrivningen av varje utlysning.  

För mer information om partnerskapet, klicka här.