Forskning och innovation

Forskning och innovation (FoI) utgör en central beståndsdel i det regionala tillväxtarbetet. Bryssel har blivit en allt viktigare arena att förhålla sig till inom FoI, vilket dels grundar sig i EU:s roll som finansiär dels av den normativa kraft EU besitter för att rikta prioriteringar och kanalisera investeringar. 

 

Småland-Blekinge-Hallands FoI-engagemang på brysselarenan kan, i sin enklaste form, innebära att man försöker styra forskningsmedel till våra medlemmar (där möjligheten att konkurrera om tillgång till finansiering är som störst). Detta kan i sin tur leda till att uppnå regionala målsättningar och öka regionens samlade utvecklingsresurser. Våra kompetenser inom bl.a. digitalisering och gröna näringar har inte bara kraften att stärka den egna regionens kapacitet och konkurrenskraft – våra styrkor kan utgöra en viktig länk i framväxten av europeiska värdekedjor och således bidra till europeisk konkurrenskraft på den globala marknaden.

 

Kontakt Adam Andersson.  

Adam.andersson@sbhss.eu

+ 32 987-62 15 92 

 

SVEREG:s FoI-kompendium ”nya förutsättningar för regional utveckling”

 

Rapport om sveriges implementering av smart specialisering 

SBH analys av rapporten om sveriges immplementering av smart specialisering 

Kort sammanfattning om förutsättningar till ESIF fonderna 2021 – 2027  

Mötesrapport south sweden mission

Dialoger om kommande programperiod, dec19

Innovationsguide 

Mission board report 

Finansiering genom internationalisering 

EP HE

SBHSS EP HE

SMC slides 

Prepp kluster 5 6 Horisont Europa