Samarbetsmöjligheter för kompetens inom energi och industri

Med den gröna och digitala omställningen som en prioritering i EU är rätt kompetens avgörande för att uppnå EU:s klimat- och digitaliseringsmål. Under Europaåret för kompetens, som officiellt började den 9 maj, förväntas flera initiativ presenteras med målet att stötta företag, minska kompetensgapen, och skapa jobbmöjligheter som är attraktiva och hållbara. Pact for Skills är ett av de flaggskeppsinitiativ som leder vägen genom att främja samarbete och kompetensutveckling, där två nya storskaliga partnerskap har presenterats under våren inom förnybar energi och energiintensiva industrier.

Kompetenspakten, som Brysselkontoret skrivit om tidigare, är ett ramverk för flera större initiativ med målet att skapa hållbara partnerskap som leder till konkreta åtgärder inom kompetensutveckling. Pakten stödjer både offentliga och privata organisationer med omskolning och kompetensutveckling (reskilling och upskilling), där medlemmar får tillgång till kunskap och råd, samt finansierings- och partnerskapsmöjligheter. Eftersom partnerskapet bildas av aktörerna själva kan det formas utefter medlemmarnas behov, vilket innebär att regionala och europeiska partnerskap kan utgå ifrån våra regioners behov och intressen.

Partnerskap inom förnybar energi

Med hänsyn till kompetensförsörjning och energi som utpekade viktiga områden för våra regioner, finns nu möjligheten att ingå ett partnerskap inom förnybar energi. Syftet är att stödja kompetensutveckling inom tillverkning och hantering av förnybar teknik samt fylla det växande kompetensbehovet inom sektorn genom att möjliggöra jobbskapande och karriärer av hög kvalité. Partnerskapet förväntas även bidra till att fylla kompetensbehovet genom att föreslå politiska rekommendationer som främjar kompetensutveckling, involvera relevanta nationella myndigheter och utbildningsinstitutioner, samt locka fler kvinnor till energirelaterade jobb. Att främja innovation inom sektorn och göra den mer attraktiv för arbetstagare är därmed en prioritet för att öka Europas konkurrenskraft och uppnå EU:s energi- och klimatmål.

Partnerskap för energiintensiva industrier

Med ett liknande syfte lanserades även ett  partnerskap för energiintensiva industrier tidigare i maj som avser att identifiera kompetensbehovet inom sektorn för att utveckla läroplaner och utbildningsprogram som ska stärka EU:s konkurrenskraft och säkerställa en ledande roll i den digitala och gröna omställningen. Framför allt då energiintensiva industrier för närvarande utgör mer än 20% av tillverkningen i Europa där bland annat plast, cement, järn och stål, gummi och skogsbaserade produkter inkluderas vilket har stor påverkan på klimatet. Denna sektor ser därför stora förändringar i takt med den gröna omställningen där kompetensutveckling och rekrytering blir avgörande.

Möjligheter inom Pact for Skills

Förutom att plattformen främjar kompetensutveckling och konkurrenskraft skapar partnerskapet även synergier med de övriga partnerskapen för kompetens. Än så länge finns 18 storskaliga partnerskap inom Pact for Skills, bland annat inom hälsa och långtidsvård (vilket vi har informerat om tidigare) men även digitalisering och mobilitet. Senare under året förväntas även partnerskap inom energieffektivitet och digitalisering av energivärdekedjan att presenteras.

Flera av våra regioner jobbar aktivt med kompetensförsörjning och den gröna omställningen, samt har uttryckt ett intresse av nya samarbeten och finansieringsmöjligheter. Med kompetenspaktens initiativ erbjuds flera möjligheter som är flexibla och anpassningsbara för att passa regionens behov och leda till ett starkt partnerskap, som sedan kan ha företräde för finansieringsmöjligheter från olika EU-fonder.

 

För mer information om kompetenspakten, kontakta Brysselkontoret!