SBHSS gör sin röst hörd om RRF, men minskar medlen?

Eftersom prognoser pekar på att Sverige inte är lika hårt drabbat av Coronavirusets härjningar som andra EU-stater, ser det ut som om stödet minskar från ca 50 miljarder kronor till 33 miljarder. ”Det är naturligtvis positivt men en konsekvens av det är att vi får mindre pengar och det är inte lika positivt, men på det hela taget är det bättre för svensk ekonomi att det går bra”, säger finansminister Magdalena Andersson.

Återhämtningsfaciliteten, eller RRF som den ofta benämns (Recovery and Resilience Facility), är en del av det stor Coronapaketet som EU:s medlemsstater kommit överens om för att lindra konsekvenserna av Coronakrisen. Medlen öronmärkts för insatser som syftar till att för att främja grön och digital återhämtning samt investera i mänskligt kapital. EU-kommissionen har tagit fram sju områden inom vilka investeringar kan göras för att främja grön och digital återhämtning samt investera i mänskligt kapital – alla med relevans för regionala aktörer.

1. Nya energikällor – framtidsinriktad ren teknik med förnybart innehåll

2. Renoveringar – öka energieffektiviteten både i privat och offentliga byggnader

3. Laddning och tankning – hållbara och smarta transporter och laddningsstationer

4. Anslutbarhet – snabbare bredband och 5G-nät

5. Modernisering – mer digitalisering i offentliga sektorn, inklusive rättsväsendet och hälsovården

6. Kapacitetsökning – bättre molnkapacitet för industridata

7. Omskolning och fortbildning – utbildningssystem för bättre digitala kunskaper

Här kan du läsa mer om återhämtningsfaciliteten 

 

SBHSS gör sin röst hörd, igen!

I höstas gjorde SBHSS ett inspel om implementeringen av RRF-medlen till SKR som sedan vidareförmedlade informationen till regeringen. SBHSS inspel fokuserade på att:

  • RRF-medlens användning kan påverka det regionala utvecklingskapitalet och därmed möjligheten att uppfylla det regionala utvecklingsuppdraget
  • I en prioritetssituation förordar vi att RRF-medlen ska kunna användas till bredbandsutbyggnad

Användning RRF-medlen för andra områden uteslöts inte.

Mot bakgrund av tillgänglig information om hur RRF planeras att användas i Sverige, kommer SBHSS göra ett nytt inspel till regeringen de närmsta dagarna som trycker på vikten av en aktiv dialog mellan den nationella och regionala nivån för en god implementering av RRF-medlen. Vi pekar bland annat på att våra regioner förväntas:

  • få minskade strukturfondsmedel
  • hamna utanför JTF-medlen
  • medfinansiera JTF-medlen med våra ERUF-medel

Om RRF-medlen enligt informationen ovan minskar, är SBHSS budskap än angelägnare.