Sveriges EU-prioriteringar

Regeringens EU-prioriteringar har offentliggjorts och innehåller tre huvudpunkter och ett antal andra förhandlingsfrågor: 1. Ett Europa för jobb och inkluderande tillväxt, 2. En mer ambitiös klimat-, energi- och miljöpolitik samt 3. En solidarisk flykting- och migrationspolitik och en säker omvärld. Prioriteringarna är inte direkt relaterade till Småland-Blekinge-Halland, men är av stort allmänt intresse eftersom de utgör grund för regeringens förhandlingar inför den kommande programperioden. 

Prioriteringarna finns att läsa här.

Andra viktiga förhandlingsfrågor utöver prioriteringarna finns att läsa här.