Vad betyder Brexitavtalet för näringslivet?

Brexitavtalet trädde i kraft i januari 2021. Bland annat fastställer avtalet handel utan tullar och kvoter, däremot ställs krav på gränskontroll samt på att lämna in tulldeklarationer vid såväl import som export. Som vi uppmärksammat i förgående artikel, verkar det finnas goda skäl till att bevaka utvecklingen av kommissionens förslag Brexit Adjustment Reserve.

Allt fler flaggar för att Kronobergs- och Kalmar läns företagare bör se över och sätta sig in i vad överenskommelsens faktiska innebörd är. Både Kronoberg län och Kalmar län har omfattande tillverknings- och träindustrier vilket gör länen mer beroende av export till Storbritannien än vad många andra län i Sverige är. Anders Borgehed, regionchef på Sydsvenska handelskammaren, menar att företag redan erfarit oklarheter i avtalet och krångel vad gäller till exempel pappersarbetet som lett till försenade leveranser. Under 2020 minskade exporten till Storbritannien med 18% enligt Annika Cederfeldt, ansvarig för näringspolitisk utveckling på Handelskammaren i Jönköpings län.
 

Läs mer här.

Läs mer här.