Välbesökt SVEREG-konferens i Bryssel

SVEREG är de svenska Brysselbaserade stads- och regionkontorens samt SKL:s samarbetsnätverk. Den 27 juni anordnades SVEREG-konferensen i Bryssel med titeln ”Regional och lokal utveckling efter 2020″. 150 deltagare, varav 25 från Småland-Blekinge-Halland, deltog och fick en fördjupad inblick kring de förslag som EU-kommissionen har presenterat i EU:s flerårsbudget. 

Vill du få en inblick av diskussionerna kan du läsa den SVEREG-sammanfattning som de svenska Brysselkontoren gemensamt har skrivit. Sammanfattningen tar bl.a. upp kommissionens budgetförslag och vad de innebär för de olika politikområdena, reflektioner från Europaparlamentet och det svenska perspektivet på budgetförhandlingarna.