Vilken landsbygdsutvecklingen vill vi se framöver?

Nyligen berättade vi om att EU-kommissionen arbetar med en strategi för landsbygdsutveckling och att man kunde ge inspel på färdplanen som låg till grund för ett kommande samråd. Artikeln redogjorde även för olika skäl att svara. Ibland går det fort och nämnda samråd har nu inletts och är öppet fram till 30 november.

Redan i sitt första tal, pekade EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen på nödvändigheten av att arbeta med landsbygdsutveckling. Följaktligen har EU-kommissionen åtagit sig att utveckla en långsiktig vision där man analyserat hur det är att leva i Europas landsbygdsområden och kartlägga vad som är avgörande för deras välstånd. När strategin nu går ut på remiss vill man ha EU-invånarnas synpunkter på bland annat följande:

 

1. Vilka behov har landsbygdsområdena i dag

2. Vad är det som gör landsbygdsområdena attraktiva

3. Framtidsvisioner för landsbygdsområdena

4. Förvaltning i landsbygdsområden

Frågeformuläret har också en uppsättning frivilliga frågor om den gemensamma jordbrukspolitiken och territoriell utveckling.

 

Målgrupp

Detta breda offentliga samråd riktar sig till alla berörda parter: – Allmänheten, dvs. människor från landsbygdsområden, stadsområden och medeltätt befolkade områden – europeiska, nationella, regionala och lokala förvaltningar – organisationer som företräder arbetsmarknadens parter, det civila samhället och konsumenter. Icke-statliga organisationer som särskilt inriktar sig på landsbygdsområden – aktörer inom den privata sektorn (och deras sammanslutningar) – forskare och akademiker. Utbildningsinstitutioner och utbildningsorganisationer.

Mer information om samrådet finns här.

 

Kontakta Sven Kastö om du har fler frågor.