Digitala verktyg för kulturarv!

EU-perspektivet inom kulturområdet i Småland-Blekinge-Halland har blivit en allt hetare fråga och kulturarv är en delområde som prioriteras av kulturansvariga inom regionerna. Nu finns det nya verktyg för att öka tillgängligheten av material och politiska processer inom kulturarvsområdet, vilket kan verka som stöd för insatser på regional nivå gällande hållbarhet och innovation inom kulturarvssektorn. Genom dessa kan ni ta del av möjligheten att bevaka policyprocesser och knyta kontakter med andra europeiska aktörer.

 

Brysselkontoret i tidigare artiklar informerat om olika möjligheter på EU-arenan kopplat till kultur. Exempel på detta är en längre artikel om en rad europeiska initiativ för kultursektorn, samt en artikel om en onlineplattform som kartlägger arbetsvillkoren inom EU:s kulturella och kreativa sektor. Nu finns det nya verktyg från EU-arenan kopplat till Kulturarv!

Vi på Brysselkontoret har tidigare även rapporterat om European Heritage Hub. Denna kulturarvs-hubb lanserades i maj 2023 som ett tvåårigt pilotprojekt genom en sammanslutning av 20 partner, ledda av Europa Nostra, Europas ledande organisation för bevarande av och nätverkande inom europeiskt kulturarv. Projektet, som är medfinansierat av EU, fokuserar på främjandet av internationella kulturella relationer genom samarbete mellan yrkesverksamma inom kulturarvsområdet på lokal såväl som europeisk och internationell nivå. Alla aktiviteter som genomförs inom projektet avser att stärka och upprätthålla den europeiska handlingsramen för kulturarv, för att stödja övergången mot ett mer hållbart, innovativt och inkluderande Europa, och på så sätt möta den gröna och digitala omställningen. Nu lanseras två nya digitala verktyg inom projektet:

 

The Heritage Library är ett digitalt arkiv som ger tillgång till ett omfattande och flerspråkigt utbud av bland annat forskningsartiklar, fallstudier, audiovisuellt innehåll inom området för kulturarv över hela Europa. Med hjälp av avancerade filtreringsalternativ och sökfält hjälper detta användaren att navigera i innehållet, där även originalkällan kan laddas ner. Här finns det även möjlighet för användare att bidra med egna resurser.

 

Policy Monitor är ett digitalt verktyg som kartlägger olika politiska processer som på olika sätt påverkar europeiskt kulturarv, både på lokal, nationell och europeisk nivå. Här erbjuds funktioner som interaktiva kartor och landsprofiler för att navigera i den politiska utvecklingen inom området. Genom insamling av data, analyser och observation syftar verktyget till att erbjuda användare möjligheten att påverka policyprocesser på EU-nivå inom området för kulturarv.

 

Dessa verktyg ökar tillgängligheten av material och politiska processer inom området, vilket kan verka som stöd för insatser på regional nivå gällande hållbarhet och innovation inom kulturarvssektorn. De erbjuder möjligheter att bevaka policyprocesser och knyta kontakter med andra europeiska aktörer och således möjliggöra kunskapsdelning. Detta kan vara av intresse för er som arbetar med kulturarv, men även kultursektorn generellt.

Läs mer om European Heritage Hub genom att klicka här.