Gröna och digitala kompetenser lyftes under EU Vocational Skills Week

Den 9-13 november höll EU-kommissionen tillsammans med det tyska ordförandeskapet, europeiska veckan för yrkeskompetenser, ett årligt event där lokala, regionala och nationella organisationer lyfter goda exempel och delar med sig av erfarenheter gällande yrkes- och kompetensutbildningar.

Temat för årets event var den gröna och digitala omställningen som vi tidigare nämnt, är två ledstjärnor i EU:s Gröna giv för att nå klimatneutralitet till 2050. Bland många seminarier återkom diskussionerna ofta till utmaningarna i att skapa och ställa om befintliga yrkesutbildningar till mer gröna och digitala sådana, både vad gäller i en utbildningens utformning samt i de företag som studenter är lärlingar hos. Det fördes även diskussioner om att det redan nu finns behov av specifika gröna kompetenser inom företag och organisationer, såsom att bland annat att bygga i trä. Covid-19-pandemin har sedermera ökat behovet av digitala jobb och därtill menade representanter från såväl kommissionen, som yrkesutbildningar och företag att det framöver behöver ske ett skifte i framtida yrkesutbildningar och arbetsplatser, för att kunna möta de utmaningar som klimatarbetet och Covid-19 fört med sig.

Förutom seminarier lanserade EU-kommissionen under eventen en kompetenspakt, en modell för kompetensutveckling som ska bidra till en rättvis och motståndskraftig återhämtning av Covid-19-krisen och leverera ambitionen om en grön och digital transition i yrkesutbildningar och kompetenser. Kommissionens syfte med pakten är att mobilisera resurser och verka som en samordningsplattform för näringsliv, arbetsgivare, myndigheter, utbildningsföretag och arbetsförmedlingar. Enligt kommissionen har redan cirka 500 aktörer anmält sig. Genom dialog och samarbete mellan aktörer väntas konkreta åtgärder kunna genomföras för att kompetensutveckla och omskola arbetskraft inom EU. Under 2021 avser kommissionen bland annat att stödja medlemmar i kompetenspakten genom att:

 

Läs mer om kompetenspakten här.

Ansök om medlemskap i kompetenspakten här.