Workshop: Innovative Small and Medium Cities 2024

Snart är det dags igen för SMC-workshopen i Bryssel! Evenemanget kommer äga rum den 22-23 maj och årets tema, som är under framtagande, planeras att inkludera områden som hälsa (troligen med fokus på e-hälsa), mobilitet, gröna städer, New European Bauhaus och cirkulär ekonomi.

Workshopen kommer samla samarbetshungriga aktörer från städer, regioner och universitet i Nord- och Västeuropa för möjligheten att utöka nätverk och finna samarbetspartner med liknande förutsättningar och utmaningar utanför Sveriges gränser. 

Vad är SMC och vad gör SMC-nätverket?

SMC-nätverket består av regionala Brysselkontor vars regioner delar liknande demografiska egenskaper, så som många mindre- till medelstora städer och omfattande landsbygd. SMC fokuserar på fördelarna med att vara mindre regioner/städer och skapar samverkansytor för erfarenhetsutbyten och projektutveckling mellan nätverkets städer och regioner. Småland-Blekinge-Halland deltar i nätverket tillsammans med Cities of Northern Netherlands, Thüringen, North Sweden, Pays de la Loire, Stavanger och Turku-South West Finland.

SMC-nätverket anordnar årligen match-making-dagar med så kallade cityteams – ett koncept som prövades för första gången 2019. Ett cityteam ska utgöras av 2 – 3 personer och kan bestå av representanter från kommun, region, lärosäten, kluster, företag m.fl. från samma eller olika geografiska område. Syftet med evenemangen i Bryssel är att nätverka med andra städer för erfarenhetsutbyten, få goda exempel och/eller gå vidare med gemensamma projekt.

Vad är i fokus för 2024?

Utöver de områden som nämns vara i fokus för i år, kommer programmet, deltagare och resterande detaljer att uppdateras så småningom.

Anmälan för deltagande

Ett mejl kommer skickas ut inom kort till de som har flaggat för intresse, med detaljer kring anmälan för deltagande och annan nyttig information. Är ni intresserade av att höra mer? Kontakta Sandra eller Martin från Brysselkontoret för ytterligare information!

Tidsfrist för anmälan är 5 April.

Här kan du läsa om hur det var att delta i SMC-workshopen 2022.

Här kan du läsa mer om informationen inför SMC-workshopen 2022.