Den europeiska utvecklingen inom AI rör sig framåt!

Nu sker digitalisering i sådan rasande takt att till och med teknikexperter vill pausa utvecklingen av artificiell intelligens (AI) för att regleringen ska hinna med, bland annat med hänsyn till etiska aspekter. Exempelvis kan vi ser hur Italien gått så pass långt att till och med tillfälligt stänga av den populära chattroboten ChatGPT, och även EU-parlamentet har varit tvungna att se över hanteringen av ChatGPT inom ramarna för AI-förordningen. 

AI-förordningen rör sig framåt

2021 presenterade EU-kommissionen ett förslag till en förordning om harmoniserade regler för artificiell intelligens (AI) inom ramen för strategin för Ett Europa rustat för den digitala tidsåldern. AI-förordningen som den vanligtvis kallas, syftar till skydda grundläggande rättigheter, stärka den inre marknadens konkurrenskraft och främja de positiva aspekterna av AI. Genom förordningen, önskar EU-kommissionen att motverka fragmentering och skapa en tydligare struktur kring de olika typer av AI-system som finns och dess användningsområden, samt öka EU:s kapacitet för att utveckla AI på ett inkluderande och säkert sätt som dessutom är i linje med EU:s värderingar och lagstiftning.

Under december 2022 antog ministerrådet sin ståndpunkt kring förordningen och den har sedan dess legat på EU-parlamentets bord. EU-parlamentets ansvariga utskott för förordningen, förväntas enas om en gemensam ståndpunkt den 26 april. Förhoppningen är att därefter gå till en officiell omröstning i Europaparlamentet den 31 maj. Precis som i de flesta EU-lagstiftningsprocesser, förväntas de interinstitutionella förhandlingarna påbörjas när parlamentet antagit en gemensam ståndpunkt.

Universitet i Norge lanserar en plattform för AI-forskare

På tal om AI, besöktes Bryssel av ledande AI-forskare från universitetet i Bergen förra veckan för att lansera sin nya hemsida UiB AI. Lanseringen innebär dels en satsning på samordning och koordinering av universitetets AI-forskning, dels skapandet av en plattform som förväntas bidra till fler framtida samarbeten externt. Universitetet har betydande expertis och kompetens inom forskning kring AI och syftet med hemsidan är att främja och tillgängliggöra den forskning som bedrivs till en bredare publik. Avsikten med besöket var att röra sig utåt mot den europeiska arenan och förhoppningsvis bidra till en gemensam europeisk insats inom AI-området. Hemsidan är ett bra sätt att lära sig och inspireras av andras forskning inom AI-området och därmed öppna upp för erfarenhets- och kunskapsutbyten, men även för att marknadsföra sitt arbete.

Vill du veta mer?

Brysselkontoret bevakar löpande förhandlingsprocesserna i EU och hur de slutgiltiga förslagen väntas påverka SBHSS:s ägare Är du intresserad av att läsa mer om vad Brysselkontoret rapporterat om tidigare inom digitaliseringområden så rekommenderar vi att kika på våra tidigare artiklar, du finner dessa nedan. Vid eventuella frågor eller funderingar gällande digitalisering, hör av er till Sandra.

Digitaliseringsarbetet tar konkreta steg framåt – SBHSS

Våra regioners roll i EU:s digitala omställning del 1: Policy – SBHSS

Våra regioners roll i EU:s digitala omställning del 2: Europeiska samarbetsmöjligheter – SBHSS

Våra regioners roll i EU:s digitala omställning del 3: Finansiering – SBHSS