2018 – Kulturarvets år

Nu är det klart att 2018 blir europeiska kulturarvsåret. Beslutet fattades av EU-parlamentet den 27 april. Detta innebär att kulturarv kommer uppmärksammas inom EU på olika sätt såsom genom evenemang, kampanjer och erfarenhetsutbyten. För Småland-Blekinge-Halland, med rikt kulturarv och satsningar inom området, är det intressant att hålla sig uppdaterad kring eventuella möjligheter.

Anledningen till att 2018 utsetts till just kulturarvsåret är att kultur är grundläggande för att skapa samarbete mellan människor och länder i Europa. Initiativet syftar till att stärka den gemensamma Europeiska identiteten likväl som den enskilda. Genom kultur skapas tillit och förtroende mellan människor och länder, vilket är viktigt oavsett om det gäller handel eller gränsöverskridande transportprojekt.

Kulturarv är även en betydande näringssektor och som har potential att utvecklas ytterligare. I EU arbetar 300 000 personer direkt med kulturarv och 7,8 miljoner arbetstillfällen är indirekt kopplade till sektorn. Kulturarvssektorn står även inför en rad utmaningar, och möjligheter, såsom ekologisk hållbarhet och digitalisering.

 
Det kan tyckas tidigt att ta upp detta redan nu, men då det gäller att vara förberedd när eventuella satsningar lanseras vill vi uppmärksamma om kulturarvsåret redan nu. Enligt EU-parlamentets beslut avsätts 8 miljoner till kulturarvsåret. Vad detta innebär i form av finansiering återstår att se, men det skulle kunna påverka inriktning av utlysningar. Det är troligt att EU:s pris för kulturarv kommer utlysas även under 2018. 

Ett ökat fokus på kultur har setts även inom andra politikområden. Inom EU:s utrikespolitik tas för närvarande en strategi för kultur fram

Småland-Blekinge-Halland kommer fortsätta publicera nyheter kopplade till Europeiska kulturarvsåret – håll utkik på vår hemsida!