Active Ageing Index Seminar 16-17 april 2015

Active Ageing Index Seminar
16-17 april 2015
Bryssel, Belgien
FN: s ekonomiska kommission för Europa (UNECE) och Europeiska kommissionens generaldirektorat för sysselsättning, socialpolitik och inkludering (GD EMPL) anordnar ett internationellt seminarium "Att bygga en faktabas för aktivt åldrande: Active Aging Index och dess potential". Seminariet kommer att ägnas åt de studier som fokuserar på hur man kan uppnå bättre resultat genom lämpliga strategier för aktivt och hälsosamt åldrande. Seminariet syftar till att sammanföra forskare, företrädare för det civila samhället, beslutsfattare och andra intressenter och kommer att ge en tvärvetenskaplig forum för dem som är intresserade att använda AAI och annan forskning för att öka kunskapen om åldrande och äldre människor och leda till utveckling av bättre politik . Läs mer härhttp://www1.unece.org/stat/platform/display/AAI/International+Seminar