Aktuellt på området turism – hösten 2016

Arbetet med turistnäringen inom EU är, som nämnts i tidigare artiklar*, vital för att bibehålla samt stärka vår ekonomis konkurrenskraft. Europas turism sysselsätter uppskattningsvis 12 miljoner européer och det är främst små och medelstora företag (SMF) som står för rekryteringen. Följaktligen gör EU-kommissionen bedömningen att det krävs kontinuerliga åtgärder för att företag ska vara villiga att prioritera innovation som leder till fortsatt tillväxt och arbetssysselsättning. Dock finns det en del frågetecken vad gäller hur framtida satsningar kommer att utformas.

EU har under året ställts inför en situation som innebär stora förändringar. Aktuella utmaningar såsom Brexit och den kraftfulla migrationen som pågår, kan medföra att turismen inte får en lika central roll i kommande förhandlingar om t ex den kommande strukturfondsperioden efter 2020.

I SKL:s ”På gång inom EU” görs bedömningen att förhandlingarna om EU:s struktur- och investeringsfonder och frihandelsavtalet med andra handelspartner i världen kommer att påverka tillväxten av den lokala och regionala nivåns små och medelstora företag, en parameter som gissningsvis påverkar möjligheten för turismen att utvecklas.

I väntan på långsiktiga spelregler är dock lokala och regional aktörer aktiva på Brysselarenan genom att utbyta erfarenheter och dra nytta av varandras kompetenser. Vi har sammanställt konferenser under hösten – både i och utanför Bryssel – som kan tänkas vara av intresse för aktörerna i Småland-Blekinge. Även om du själv inte har möjlighet att bevaka konferensen, kan det hända att någon annan kan bevaka konferensen å dina vägnar. Om inte annat kan det ju även vara bra att se vad andra talar om. 

 

I Bryssel

13 september
EU-kommission organiserar en workshop som berör ämnet ”Mot en åldersvänlig turism: möjligheter för låg- och högsäsong”. För mer information, klicka här .
 
27 september
Tillsammans med EU-kommissionen och Regionkommittén organiserar nätverket NECStour, som arbetar med turism, ett så kallat “High Level Event” om hur man med användning av EU-fonder kan skapa fler arbetstillfällen och regional tillväxt genom turism. Klicka här för att läsa mer.
 
28 september
ERIH (European Route of Industrial Heritage) bjuder in till ett evenemang där diskussion kring framtidens turism gällande industriella kulturarv kommer vara i fokus.
 
10 – 13 oktober
Under den europeiska veckan för regioner och städer anordnas ett antal workshops och konferenser på området turism här i Bryssel. NECStour pekar ut event gällande turism som kan vara intressant. Du hinner dem här.
 
29 november
I samband med den europeiska turism dagen, kommer en politisk diskussion pågå om hur man kan utnyttja synergierna mellan turism, kulturella arv och kreativitet för att nå en fortsatt konkurrenskraftig och hållbar tillväxt inom Europas turistnäring. Läs mer här
 
Utanför Bryssel

27 september
I Barcelona organiserar den katalanska turismledningen ett internationellt seminare gällande produktutveckling inom lantlig turism, såsom vandring. Fokus ligger på att utbyta erfarenhet mellan experter och publik för att främja turism på det specifika området. Läs mer
 
27 – 28 september
För att högtidlighålla Världsturismdagen http://wtd.unwto.org/content/27-september-world-tourism-day-0  hålls under två dagar en konferens i Ljubljana som blev utsedd till Europas gröna huvudstad 2016. Konferensen går under namnet Global Destinations Day. För mer information och registrering läs mer här .
 
5 – 9 oktober
På Island hålls under dessa dagar ”Summer School in Leadership and Governance for Sustainable Tourism” som handlar om hur en hållbar turistnäring kan framställas genom transformativa turistprojekt.
 
5 – 7 oktober
I Utrecht, Nederländerna, organiserar UNWTO (Förenta Nationernas världsliga turistorganisation) bland andra, en konferens med ämnet ”ökad turism inom religiösa arv i ett ständigt föränderligt samhälle”. Klicka här.
 
23 – 24 september
I år står Portugal för den nionde internationella konferensen för kulturell turism i Europa. I fokus står ämnet ”immateriella arv: en ojämförlig egendom för en hållbar och vederhäftig turismutveckling”. Läs mer här.

*

Kulturturism, en underutnyttjad tillgång?

Uppdatering inom turistområdet – konferensen Attracting investment in tourism

Handfast arbete med turism inom ERRIN

Fokus på området Turism: EU-institutionernas prioriteringar för år 2016 samt framöver