Alternativa finansieringsmöjligheter för projektansökningar till Horisont 2020

Varje år inkommer flera tusen projektansökningar för Horisont 2020, EU:s ramprogram för forskning och innovation. Detta leder till en hård konkurrens och tillsammans med en mycket noggrann utvärderingsprocess blir resultatet att bara de allra bästa projekten blir godkända. På grund av begränsade resurser är det dock fler projekt som håller den höga standarden som förväntas än som kan få finansiering, något som EU-kommissionen vill ändra på.  
 
Med detta som bakgrund har kommissionen tagit fram ett ”Seal of Excellence”, som är ett certifikat för de projekt som når upp till den standard som projekt inom Horisont 2020 ska ha, men som inte fått finansiering. Genom ansökningsprocessen för Horisont 2020 har projekten blivit utvärderade och certifikatet ”Seal of Excellence” är en garanti för att kommissionen går i god för projektet.
 
Tanken är att denna certifiering ska göra det lättare att få tillgång till alternativ finansiering då det finns en garanti för att projektet är av hög kvalitet och genomförbart. Finansieringen kan komma från Europeiska Investeringsbanken (EIB) eller andra banker, men också från privata företag eller nationella myndigheter. Här är ytterligare ett exempel där man ser kommissionens prioritering att stötta projekt på andra sätt än traditionella bidrag. Istället vill man dra nytta av den likviditet som finns i andra sektorer samtidigt som man öppnar upp för ökad innovation och utveckling i Europa.
 
I Sverige har man redan sett effekten av kommissionens ”Seal of Excellence”. Vinnova bjuder in de små och medelstora företag (SMF) som har nått över ett visst resultat på Horisont 2020-utvärderingen (13 eller över på en skala där 15 är max) att delta i en andra uttagning. Tack vare EU-kommissionens utvärdering behöver varken Vinnova eller företaget genomgå ytterligare en utvärdering utan bedömer och blir bedömda på den ansökan som skickades till Horisont 2020. De projekt som väljs ut av Vinnova finansieras sedan av den svenska staten. Mer information om hur detta går till hittar du här