Blekinge deltar i miljonprojekt för demensforskning

Olika parter i Blekinge kommer att få ta del av ca 8,5 miljoner kronor i EU-medel, tack vare Blekinge Tekniska Högskolas (BTH) deltagande i en framgångsrik ansökan till EU:s forsknings- och innovationsprogram Horisont 2020. Projektet syftar till att utveckla ny teknik som ska ge en ökad livskvalité för äldre med mild demens.

Tack vare att Region Blekinge, Landstinget Blekinge och BTH samordnade sig kunde man kombinera ett flertal olika kompetensområden för att ha ett brett grepp på en mångfacetterad fråga och vara beredd när en möjlighet att vidareutveckla befintlig forskning och verksamhet öppnade sig.

I och med att allt fler lever längre drabbas fler individer av demens. Av den anledningen är det viktigt att investera i forskning och innovation för att öka kunskapen om hur vi kan utveckla och bibehålla en hög kvalité inom vården. Av den svenska befolkningen över sextio år drabbas mellan fem till tio procent av mild demens, men den drabbar även en del yngre. För att göra livet lättare för personer med demens ska forskarna på BTH arbeta med en specialanpassad teknik som ska kunna användas av de drabbade som bor hemma. Som verktyg ska man använda surfplattor. Med hjälp av specialanpassat program i plattan vill forskarna följa livskvaliteten för de involverade.

De 8,5 miljoner kronor det rör sig om kommer ifrån EU:s ramprogram för forskning och innovation Horisont 2020 och är en del av projektet MIAMI-MD; Medical Intelligence for Assistive Management Interface – Mild Dementia, som kommer pågå under fyra år. Projektet koordineras av Anglia Ruskin University i UK och har en totalbudget på 4 201 329 €. Projektet inkluderar elva partners från sex länder, vilka representerar företag, lärosäten, vårdgivare samt en europeisk samarbetsorganisation, Alzheimer Europe. I projektet samarbetar BTH tätt med Landstinget Blekinge som indirekt får del av budgeten. Man har även förankrat ett samarbete med forskare vid Linnéuniversitetet.

Region Blekinge, Landstinget Blekinge och BTH har en tät kontakt kring projektmöjligheter. Inför öppnandet av programperioden 2014 – 2020 samlades man och gick igenom möjligheterna att utvecklas på hälso-området. BTH kom med som partner i projektet genom en partnerförfrågan som förmedlats av Småland Blekinges Brysselkontor. Tack vare att intressen och behov inom hälsoområdet identifierats kunde BTH ge snabb respons på partnerförfrågan. BTH:s profil passade mycket bra in i det man efterfrågade från projektet.  God regional förankring var en förutsättning. I hård konkurrens blev MIAMI-MD beviljat och man får tillgång till de EU-medel som kommer hjälpa regionen att fortsätta utvecklas samtidigt som man gör livet bättre för personer med mild demens. Projektet var med i den första stora utlysningsrundan för Horisont 2020. Det innebär att det finns goda möjligheter för andra runt om i Småland-Blekinge att delta i kommande utlysningar inom programmet. Här följer en länk till ett par exempel på utlysningar som är öppna med bäring på vårdrelaterade frågor.

Läs mer om sökbara vårdrelaterade projekt inom Horisont 2020.

För mer information kontakta:
Eva-Lisa Ahnström                    
Tel arbete: +32-(0)2-501 5360
Tel mobil: +46-(0)709-72 8720
eva-lisa.ahnstrom@bth.se