Brysselkontoret bevakar: Veckan för yrkeskompetenser och livslångt lärande

I våra regioner pågår arbetet med kompetensförsörjning med flertal nationella och internationella projekt som på sikt kan marknadsföras som goda exempel på Brysselarenan. I och med lanseringen av EU:s kompetensagenda (2016) och nya utlysningar inom Erasmus+ kopplade till kompetensförsörjning kommer vi på Brysselkontoret att delta på informationsträffar och aktiviteter under nästa vecka som är veckan för yrkeskompetenser och veckan för livslångt lärande.

Kompetensförsörjning är, likt rådande trend på europeisk nivå, områdesöverskridande och tenderar att kopplas samman med ungdoms-, integrations- och sociala frågor. EU vill se ett fördjupat samarbete mellan Europas regioner gällande kompetensförsörjning snarare än enkelriktad förflyttning av kompetens från ett område till ett annat. Att strategiskt nyttja EU:s tematiska program kan komplettera det pågående regionala arbetet kring kompetensförsörjning, vilket ni kan läsa mer om i tidigare SBHSS artiklar på området: sektoriella kunskapsallianser, Erasmus+ X 10 och veckan för yrkeskompetenser. I och med att vissa av våra huvudmän har visat intresse för bevakning av kompetensfrågor samt information om aktiviteter på den internationella arenan gällande livslångt lärande, matchning och etablering av utrikesfödda och ungdomspolitik kommer vi delta på följande evenemang:

Måndag 20/11 11.00 – 13.00 ”Reaffirming the right to education: what will the European Pillar of Social rights bring?”

Tisdag 21/11 13.00 – 15.00 ”How can we ensure a better life for everyone through learning”

                         15.00 – 16.30 ”Taking stock of the Erasmus+”

Fredag 24/11 09.00 – 13.30 ”Closing event – European vocational skills week”

Vi hoppas att vårt deltagande kommer resultera i att Brysselkontoret får fler kontakter på den europeiska arenan, information om aktiviteter och policyutveckling inom området för kompetensutveckling (bl.a. EU:s kometensagenda och framtiden för Erasmus+) samt identifiera möjliga nätverk och forum för att driva frågor och marknadsföra våra regioner i Bryssel.

Kommande möjligheter för SBHSS 

Den 29 november anordnas –expert discussion and networking- eventet Empowering Youth for Europe – the future shape of EU youth policies and funding av representanter från Hamburg och Hanse Brysselkontor. Eventet kommer lyfta diskussioner om framtida uppdateringar av EU:s ungdomstrategi och Erasmus+. Härvid ges möjligheten att från ett lokalt/regional perspektiv diskutera och identifiera ytterligare EU-initiativ som bör kunna användas för Europas, och således Småland-Blekinge-Hallands, ungdomar. Våra huvudmän som har idéer kring utformningen av EU:s ungdomspolitik får gärna läsa igenom eventets program och ge input till Brysselkontoret som kommer kunna föra fram frågor och synpunkter under mötet.

Slutligen vill vi passa på att informera om ett partnersök från franska regionen Pays de la Loire, där den yrkesinriktade högstadieskolan Haute Follis Vocational Secondary School söker samarbetspartners för ett projektförslag inom Erasmus+ 2018 utlysning: ”Key action 1 – mobility of vocational training”. Målet med projektförslaget är att säkerställa mobilitet och yrkesmässiga övningstillfällen för studenter inom områdena: administration, bearbetningstekniker, omvårdnad samt hotell- och restaurangtjänster.