Det nya AAL-Programmet för 2014-2020

Förslaget om förnyelse av AAL-programmet (ACTIVE ASSISTENT LIVING) för 2014-2020 har nu klubbats igenom av Europarlamentet och Europeiska rådet. Syftet med förnyelsen är b.la. att ge äldre bättre tillgång till högkvalitativ äldreomsorg, öka EU:s konkurrenskraft inom IKT-relaterade produkter och tjänster för en långsiktig och hållbar äldreomsorg samt uppmuntra forskningssamarbete på europeisk nivå för att ta itu med de demografiska utmaningarna som Europas åldrande befolkning medför.  

Förnyelsen innebär även att ansökningsprocessen till AAL-programmet förenklas samt att stöd kommer att ges för genomförandet av European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing.

Budgeten för det nya AAL-programmet kommer ligga på 175 miljoner Euro från EU Kommissionen som en del av Horisont 2020. Utöver detta kommer finansiering att erhållas från industriella partners och medlemstater under en sjuårsperiod med en budget på 700 miljoner euro. 

 

Läs beslutet här


http://www.centralsweden.se/images/transparent.gifLäs om den senaste utlysningen här