Bevakningsområden

Våra medlemmar tar varje år fram länsspecifika dokument som innehåller mål och prioriteringar inom olika tematiska områden som är kopplat till regionens arbete med att skapa hållbar utveckling. Läs gärna mer om våra bevakningsområden: skoglig bioekonomi, livsmedel, transport, turism, forskning och innovation, hälso- sjukvård, arbetsmarknad och det regionala utvecklingskapitalet.

Läs mer om Brysselkonotorets styrning och uppföljning här!