Erfarenhetsutbyte med region Värmland

Den 25-26 mars 2015 deltog SmålandBlekinge i en konferens med andra regionkontor i Bryssel. I samband med dagarna hölls ett erfarenhetsutbyte med region Värmland. Områden som livligt diskuterades var skogsindustrin och dess utveckling, pappersmassa men även frågor om hur man bäst utvecklar och driver EU-projekt samt internationella utbyten. Syftet var att förutsättningslöst knyta kontakter och utbyta erfarenheter mellan regionerna.