EU-kommissionen samlar feedback om fit-for-55

Just nu håller både vi intressenter och de beslutsfattande organen (Rådet och Europaparlamentet) som bäst på att analysera fit-for-55-förslagen som presenterades i somras och att arbeta fram ståndpunkter inför förhandlingarna. Det är tydligt att detta omfattande och viktiga lagstiftningspaket sätter press på att verkligen göra ett gediget förhandlingsarbete. Vi har sett det inte minst från regeringen som har skickat ut lagförslagen på remiss.

EU-kommissionen, som lagt själva förslagen, är vanligtvis mindre engagerad i denna fas av beslutsprocessen. Nu har man dock valt att samla in feedback på lagförslagen, som man kommer sammanställa som inspel till Rådet och Europaparlamentarikerna i deras förhandlingsarbete. Feedbacken ges som fritext med möjlighet att bifoga underlag, positionspapper eller andra dokument. Feedbacken ska lämnas senast den 4 november. För er som är orolig över förslagen och kanske redan gjort inspel är detta en enkel och lämplig påverkansmöjlighet att ta. Nedan hittar du länkar till samtliga samråd. Kontakta Linda vid frågor eller för stöd att svara.