EU-kommissionens landspecifika rekommendationer – Sverige år 2016

Varje år kommer EU-kommissionen med landspecifika råd till alla medlemsländer om vad de behöver förbättra och arbeta mer med nästkommande år. För Sveriges del har årets rekommendationer bland annat berört ämnen som bostadsmarknaden, utbildning samt migration.

 
Bostadsmarknaden
 
Enligt EU-kommissionen är svenska hushåll alldeles för skuldsatta och nivån på skulder för enskilda hushåll har bara fortsatt att växa de senaste åren med den snabbaste utvecklingen i Europa.   Kommissionen föreslår därför att ett amorteringskrav införs, vilket Sverige redan har antagit den 23 mars i år. EU-kommissionen tycker att det är problematiskt att det rent skattemässigt inte är betungande att äga fastigheter i Sverige samt att amorteringskraven på bostadslån har varit mycket låga. Detta sammantaget gör att det är ett ostabilt ekonomiskt läge i Sverige idag. 
Dessutom har priserna på bostadsmarknaden stigit konstant i Sverige de senaste 20 åren vilket delvis beror på att det inte byggs tillräckligt med nya bostäder. Detta i sin tur beror på att det är en komplicerad procedur att bygga bostäder i Sverige enligt kommissionen, samt att det även råder för dålig konkurrens i byggbranschen. Bostadsmarkandssituationen i Sverige har gjort att det inte finns en rörlighet i arbetsmarknaden då det är svårt att förflytta sig dit jobben finns på grund av att det inte finns bostäder att tillgå.
 
Utbildning
 
Utbildningsnivån i Sverige har konstant försämrats och Sverige presterar sämst av alla OECD länder de senaste 15 åren. Detta är en risk för kommande kompetensutveckling och konkurrenskraft för Sverige. EU-kommissionen vill se en förändring i den svenska utbildningssektorn. 
 
Migration 
 
Sverige har den senaste tiden mottagit många migranter och detta har kortsiktigt konsekvenser för den svenska ekonomi och det sociala samhället. Det som nu måste göras är att på bästa möjliga vis integrera dessa människor i det svenska samhället. Mer analys och övervakning av denna fråga kommer att komma under den landspecifika rapporten år 2017. 
Läs hela EU-kommissionens rapport här.