Välkommen till Europaforum

 

                                                                 Europaforum Småland-Blekinge-Halland 
 

                                 Dagen riktar sig främst till politiker och tjänstemän på lokal och regional nivå samt
                                 till myndigheter men även andra som är intresserade av eller jobbar med frågor
                                 kopplade till EU är välkomna. Sprid gärna inbjudan vidare!

                                 Kostnad för dagen är 750 kr (exkl. moms). För mer information, kontakta Sofia Wixe,
                                 Regional utveckling, Region Jönköpings län: 070-358 73 35, sofia.wixe@rjl.se