Europaparlamentet arbetar med ramprogrammens framtid

Europaparlamentet har börjat utvärdera genomförandet av FP7 och Horisont 2020. Rapporten kommer att ge ledtrådar om vilka önskemål Europaparlamentet har inför nästa ramprogram. Arbetsgruppen som kommer att ta fram rapporten finns inom utskottet ITRE (industri, transport, forskning och energi).

ITRE grundade 2014 en intern arbetsgrupp för att se över implementeringen av forskningsprogrammet Horizon 2020. Gruppens arbete syftar till att titta på det faktiska genomförandet av Horisont 2020-programmet, kontrollera att programmets prioriteringar respekteras och genomförs på ett klokt sätt, och förbereda för diskussioner i ITRE.

Sedan det senaste valet till Europaparlamentet (2014) har det varit mycket politisk debatt om forskningsagendan. Även om Europaparlamentet har traditionellt forskningsvänliga ser man ännu inte att dessa prioriteringar fått genomslag.

Kommittén kommer också att anordna en offentlig utfrågning där den första är planerad till den 10 november 2016.

 

Tidsplanen för arbetet innebär att man planerar ett förslag till betänkande våren 2017. Förslaget kommer sannolikt att röstas igenom sommaren 2017.