Europeisk grön bok för åldrande – tyck till!

En gemensam utmaning för Europas länder och regioner är den demografiska utvecklingen mot en allt mer åldrande befolkning. Förra veckan släppte EU en så kallad grön bok som ska inleda en bred politisk diskussion om både utmaningar och möjligheter som följer med det åldrande samhället i Europa. Man tar ett brett grepp på frågan och berör allt från behov till livslångt lärande och förändrad arbetsmarknad till främjande av hälsosam livsstil och stärkta hälso- och sjukvårdssystem. Alla intressenter, inkl. regional och lokal nivå, bjuds nu in att dela sina synpunkter kring hur vi bör hantera frågan om en åldrande befolkning. Inspelen ska ligga till grund för utformandet av stöd och andra politiska åtgärder. Detta kan vara en enkel möjlighet att delta i utvecklandet av EU:s åtgärder inom ett område som är viktigt för oss berör oss alla brett. Ni hittar mer information om grönboken om åldrande här, och synpunkter lämnas in via det offentliga samrådet här senast 21 april.