Europeiska regioner ser över möjligheten för ekonomisk tillväxt genom förstärkt integration

EU:s strategi för smart och hållbar tillväxt för alla, Europa2020-strategin innehåller ambitioner som bland annat ska tackla många regioners utmaningar när det gäller sysselsättning och låg arbetslöshet, vilket även präglar vår region. Därför arbetar regioner runt om i Europa med lösningar som ska attrahera unga att stanna kvar i deras region eftersom de inte lyckas finna och matcha utbudet av arbetsplatser med utbudet av arbetssökande.

 Småland-Blekinges Brysselkontor fick möjligheten att delta på ett seminarium och höra hur regionen Westpfalz från Tyskland tacklade utflyttningen av utbildade kompetensspecifika ungdomar som istället väljer att flytta till mer urbana regioner. Utflykten har lett till att regionen saknar kompetensspecifik arbetskraft till de arbetsplatser som söker arbetare inom exempelvis IT-sektorn. Bland lösningarna som man har sett över är inhämtad arbetskraft. Då det saknas kompetensspecifika individer inom regionen har man istället valt att se över kompetens utanför landets gränser. Man poängterade det som en möjlighet att det matcha utbudet av arbetsplatser med rätt kompetens, men även att arbetskraft utanför landets gränser skulle utveckla den befintliga kompetensen som finns inom regionen vilket skulle öka regionens ekonomiska tillväxt. Det som var intressant var hur regionen har lyckats genomföra en väldigt omfattande projektplan för att attrahera arbetskraft. Bland annat internationella studenter som har studerat temporärt i Westpfalz men även utbildade kompetensspecifika studenter som inte lyckats hitta arbete inom sitt område i sina hemländer, att få dem att stanna kvar i regionen och etablera sig. Projektet som presenterades bestod av integrering genom utbildning, ekonomisk integrering och social inkludering. Projektet pekade på hur viktigt det är med en långsiktig plan som inte enbart fokuserar på att matcha kompetenspecifike med rätt arbete, utan även en social inkludering där man arbetar för att integrera den inhämtade arbetskraften in till samhället. Talarna från seminariet talade om hur viktigt det är med bland annat informations centrar där nyanländ arbetskraft kan mötas upp med lokal invånare och att anordna kulturella evenemang som leder till att de lär känna varandra. Man pratade även om en slags hubb mellan nyanlända individer och individer som från början är inhämtad arbetskraft men som har befunnit sig i regionen en längre period där de kunde utbyta erfarenheter om hur integrationen i regionen fungerar. Hela denna process ansågs av talarna som en viktig faktor som täcker en helhetsbild för lyckad integration för att stimulera regionens ekonomiska tillväxt.    

Att se över möjligheten om arbetskraft utanför våra läns gränser skulle kunna göra det enklare att matcha det kompetensspecifika utbudet av arbetsplatser med rätt arbetssökande. Därför arbetar våra regionförbund, landsting och universitet i Småland-Blekinge med att ta fram en gemensam strategi för hur man bland annat ska attrahera internationella studenter att stanna kvar i våra län. Många internationella studenter väljer efter en termin eller ett helår av studier på något av Småland-Blekinges universitet att lämna och antigen återvända till hemlandet eller flytta till en annan region. Det kan vara viktigt att ta vare på den kompetens som dessa internationella studenter har, vilket skulle kunna vara gynnsam för Småland-Blekinges ekonomiska tillväxt. Därför hoppas man på hemmaplan att genom en gemensam projektplan, som ska locka internationella studenter att stanna kvar i våra län, att enklare kunna matcha det kompetensspecifika behovet i våra län, vilket i sin tur skulle kunna utveckla den befintliga kompetensen ytterligare.