Fri rörlighet och turism i sommar – med spårningsappar i resväskan?

I veckan lanserade EU-kommissionen webplattformen Re-open EU. Plattformen syftar till att underlätta en säker återgång till fri rörlighet i Europa inför stundande semestrar och ger information om bland annat resebegränsningar, Coronaåtgärder (t ex obligatoriska munskydd), tillgängliga transportmedel och turisttjänster i de olika medlemsländerna.   

I dagsläget har åtta medlemsländer öppnat sina gränser helt och hållet, övriga har kvar någon form av restriktion – något som EU-kommissionen trycker på för att medlemsstaterna ska ta bort i så stor utsträckning som möjligt. 

 

 

När Europas gränser successivt tycks öppnas, kan man även notera är EU:s medlemsländer med stöd av EU-kommissionen har kommit överens om en uppsättning tekniska specifikationer för att säkerställa ett säkert utbyte av information mellan nationella kontaktsöknings- och varningsappar. EU har ingen beslutskompetens på hälsoområdet, utan kan bara agera på medlemsstaternas uppdrag. Idag finns det olika nationella lösningar framtagna och många är på gång och meningen är att apparna ska fungera utan bekymmer när användarna reser till andra EU-länder. Något som ökar spårningsmöjligheterna av Coronaviruset.

Så här säger kommissionären för EU:s inre marknad, Thierry Breton:“As we approach the travel season, it is important to ensure that Europeans can use the app from their own country wherever they are travelling in the EU. Contact tracing apps can be useful to limit the spread of coronavirus, especially as part of national strategies to lift confinement measures.”

Kommissionären för Hälsa och livsmedelssäkerhet säger: “Digital technologies are crucial to alert our citizens about infection risks and break transmission chains as we reopen our societies and economies. I call on our citizens to use them, as these technologies can only be effective if we have a critical mass of users, with interoperability of the applications across EU borders. Data security, fundamental rights and privacy protection in these digital tools will be non-negotiable.”

Även om informationen som delas mellan appar avidentifierar individen, förs samtidigt diskussioner om hur så kallade “övervaknings- och spårningsappar” påverkar vår integritet nu och framöver. Kritikerna menar att vi riskerar att vänja oss vid ökad övervakning.