Guide om EU-finansiering inom turismsektorn

Möjligheterna för turism är stora inom EU. Som EU:s tredje största ekonomiska sektor främjar turism den europeiska ekonomin genom att skapa tillväxt, öka sysselsättningen och främja den sociala utvecklingen.

EU-kommission arbetar därför ständigt med att utveckla den europeiska turismsektorn genom att utveckla nya tjänster som ökar den europeiska konkurrenskraften inom turism Trots att turism egentligen är något som varje medlemsstat själv ansvarar för, så har EU-kommissionen tagit fram en guide för att ge en översikt över EU-programmen av potentiellt intresse för turistsektorn. Den nya fleråriga budgetramen för 2014-2020 innebär en förenkling på olika nivåer: Sammanslagning av EU:s stödprogram för enklare tillgång till information och samordning av ansökningsmetoder. Guidens fokus gäller praktiska frågor såsom turismrelaterade åtgärder som kan få stöd och där finns bland annat tidigare exempel på vad som har finansierats inom ramen för EU-finansierade program som en möjlig inspirationskälla. Guiden presenterar även de olika finansieringsmöjligheter som finns inom EU som är öronmärkta för turistsektorn såsom strukturfonderna och de tematiska programmen 

För enkelhetens skull omfattar guiden konkreta exempel på hur man kan ansöka om finansieringsstöd, inom vilka program/fonder man kan ansöka och vilka som kan ansöka om EU-finansiering. Finns det önskemål från den offentliga sektorn, det civila samhället, universitet och små- och medelstora företag om olika finansieringsmöjligheter inom den nya EU-budgetramen för turism så är det här dokumentet en väldigt praktisk guide som ger en bild om hur man bör gå till vägar när man ansöker om EU-finansiering. 

/Edvin Hasangjekaj