Hur kan digitala verktyg stötta migranters ankomstprocess och samtidigt förenkla offentliga myndigheters arbetsprocesser?

Det fick vi svar på när Brysselkontoret i veckan deltog på tyska Hanse-kontorets evenemang anordnat tillsammans med Digital City Science från HafenCity University i Hamburg.

Under evenemanget visades resultatet från Horisont 2020-projektet MICADO upp, inom vilket Hamburg, Madrid, Bologna och Antwerpen utforskat digitala verktyg som ett sätt att stötta migranter att navigera offentliga verksamheter. Flera pilotprojekt presenterades samt en app utvecklad för att hjälpa migranter att förstå och ta del av offentliga tjänster.

Projektet handlade i huvudsak om att göra information om offentliga tjänster och processer begripliga för migranter genom att tillhandahålla informationen samlat i ett digitalt verktyg. Exempelvis information kring hälso- och sjukvård, boende och arbete.

Samskapande, så kallat co-creation, pekades ut som en av de viktigaste delarna i projektet där de lokala myndigheterna utvecklade projektet och applikationen tillsammans med lokalsamhället och den tänka målgruppen.

Applikationen är öppen och gratis att använda även för andra europeiska offentliga verksamheter utanför projektet. MICADO går även att ställa in på olika språk och i ett separat men sammankopplat program kan offentlig myndigheter lägga till data för att anpassa appen efter de lokala omständigheterna.

Nyfiken på att veta mer? Kontakta Sandra för mer information eller:

Läs mer om projektet här

Läs mer om hur appen fungerar här