Hur vill vi att EU:s långsiktiga arbete mot fossilfrihet ska gå till?

                                                               

             

 

De senaste åren har varit mycket intensiva när det gäller EU-lagstiftning på energi- och klimatområdet. EU är mitt uppe i genomförandet av sitt ’2030 Climate and Energy Framework’, men redan nu påbörjas arbetet för en strategi som sträcker sig bortom 2030 –”Strategi för långsiktiga minskningar av växthusgasutsläppen i EU”. Just nu har EU-kommissionen ett samråd för att samla in åsikter och  perspektiv från intressenter av alla slag som kan komma att påverkas av denna fråga. Det är med andra ord nu vi i Småland Blekinge-Halland kan vara med och påverka innehållet i EU:s strategi för de kommande decennierna.

Till och med den 9 oktober finns möjligheten att svara på samrådet och därmed ha en tidig chans att påverka den strategi som kommer utvecklas. Detta gör man på EU-kommissionens hemsida genom att svara på en enkät som finns tillgänglig på svenska. Det finns även en chans att ladda upp positionspapper eller liknande. EU-kommissionen och rådet uppmanar alla typer av aktörer att engagera sig. Strategin är särskilt intressant för Småland-Blekinge-Hallands medlemmar då den ämnar att täcka områden som till exempel:

  • Energi
  • Skog och markanvändning
  • Utbildning, forskning och innovation
  • Transportsektorn
  • Ansvarsfördelning mellan aktörer

 

Vägen till en långsiktig klimatsmart strategi

 

I mars 2018 kom ett förslag på en långsiktig strategi för minskning av utsläpp av växthusgaser inom EU från Europeiska kommissionen. Strategin är en del i EU:s gemensamma åtaganden inom Parisavtalet och kommer att kunna ge EU chansen att stärka sin globala konkurrenskraft och roll som ledare för striden mot klimatförändringar, genom att förse världen med hållbara lösningar och gröna innovationer. Till följd av detta hölls det ett event på hög nivå för intressenter i Bryssel den 10-11 juli 2018 som nu ska kompletteras genom ett samråd som samlar åsikter från aktörer som blir påverkade av besluten som tas i samband med strategin.

Syftet med samrådet är att sätta en ambitionsnivå och att identifiera nyckelfrågor. Exempel på sådana frågor kan vara hur integrering med andra pågående strategier och förändringar ska genom föras, beaktandet av socio-ekonomiska möjligheter och utmaningar samt att lokalisera var behovet för investering och innovation finns.

Den inledande fasen av strategin har mottagit feedback från olika intressenter, bland annat från Finnish Energy, som till stor del välkomnar den men även uppmanar till ambitiösare mål än de 40 % som för närvarade är målsättningen för minskningen av utsläpp till 2030. Även skogsägarorganisationer som Confederation of European Forest Owners (CEPF) och EUSTAFOR är positivt inställda, men de anser att skogssektorn än så länge har varit underrepresenterad och att ett skogligt perspektiv har saknas, vilket man kan läsa om i deras respektive feedback.

 

Ta täten som en region med framtidens miljötänk redan nu!

 

Nu finns en chans för regioner som Småland-Blekinge-Halland att axla en ledarroll genom att göra ett ställningstagande till den långsiktiga samhälleliga förändring som nu är på gång samt vara delaktiga i utvecklingen av fungerade och hållbara strategier och innovationer. Ett första steg i detta är att göra sin röst hörd i det samråd som nu efterfrågas och som kommer bidra till den strategi som arbetas fram och ska färdigställas till första kvartalet 2019 i samband med COP24.

 

Bildkälla: European Commission, 2018