Huvudmän

På uppdrag av sammanlagt tio huvudmän fungerar Småland-Blekinge kontoret som en förlängd arm i Bryssel och bevakar samtligas intressen i EU-relaterade frågor.