Inför europeiska kulturarvsåret 2018

2018 är utsedd till det europeiska kulturarvsåret, vilket innebär att det blir ett ökat fokus på kulturarvsbidrag till samhället. Kulturarv utgör en viktig del i den europeiska identiteten och ekonomin. Att lyfta fram Europas kulturskatter möjliggör ökad tillväxt och arbetstillfällen inom områden som turism, kultur, digitalisering och natur. Frågan är vilka kulturskatter som Småland-Blekinge-Halland vill visa omvärlden under 2018?  För chans till finansiering finns till projekt som ligger i linje med Europeiska kulturarvsårets visioner.

Vad innebär det europeiska kulturarvsåret?

För Småland-Blekinge-Hallands del innebär det att det finns möjligheter för regioner, kommuner och samhällsaktörer att uppmärksamma kulturskatter på hemmaplan, genom projekt eller aktiviteter som uppmuntrar allmänheten att besöka och ta del av lokala kulturarv. EU betonar att kulturarv berikar den europeiska identiteten och att 2018 blir ett år att reflektera över dess betydelse och potential. Även om kulturarv är en kategori i sig, är det också knutet till områden som turism, kultur, digitalisering och natur.

EU-finansiering genom programmet Kreativa Europa

Chans till EU-finansiering finns genom medel från EU-programmet Kreativa Europa som har fokus på kultur och media. Kreativa Europa har nyligen öppnat årets utlysning om stöd för samarbetsprojekt, med en ny möjlighet att söka stöd för kulturarvsprojekt

Det finns två program inom ramen för stöd för europeiska samarbetsprojekt.

  • Stöd för mindre samarbetsprojekt – minst tre deltagande länder, max stödsumma 200 000 €
  • Stöd för större samarbetsprojekt – minst sex deltagande länder, max stödsumma 2 000 000 €

Stöd för kulturarvsprojekt 2018 liknar stödet för mindre samarbetsprojekt. Där organisationer med huvudsaklig verksamhet inom de kulturella och kreativa sektorerna kan söka. Det måste vara minst tre organisationer, från tre olika länder och stödet kan uppgå till 200 000 €. Deadline för ansökan för kulturarvsprojekt är 22 november 2017 och deadline för andra europeiska samarbetsprojekt genom Kreativa Europa är 18 januari nästa år.

Brysselkontorets bevakning

Kommer det finnas fler EU-fonder till aktiviteter och projekt kopplat till kulturarv? Hur planerar andra europeiska regioner att uppmärksamma kulturarvsåret? För att tillförskaffa sig mer information avser SBHSS Brysselkontor att bevaka informationsmötet ”Regions and cities to celebrate the European year of cultural heritage” den 4 oktober på europeiska regionkommittén. Där kommer det bl.a. att anordnas en programpunkt som presenterar EU-fonder för kulturarvsprojekt. Vi kommer också att lyssna på hur andra europeiska regioner kommer engagera sig, hur kulturarv kan användas för regional utveckling och få en överblick kring vilka regioner som är skickliga på att utveckla användningsområdet för kulturarv genom exempelvis digitalisering och turism. Detta medför att vi på Brysselkontoret kan vara till hjälp om någon av våra huvudmän är intresserade av att hitta projektpartners.