Innovation Platform – Initiativ för den sociala och miljömässiga sektorn

Plattformen ”Social Challenges Innovation Platform” är ett projekt finansierat av Horisont 2020 som kan vara av intresse både för våra huvudmän som står inför och hanterar samhälleliga utmaningar likväl som till det regionala näringslivet. Plattformen ska fungera som ett europeiskt online-system med målet att uppmuntra interaktion mellan sociala innovatörer och små till medelstora företag. Syfte är att främja gemensam utveckling och skapandet av hållbara innovationer med tydlig social inverkan. Denna metod är ett resultat av att det tas fram en mängd med goda idéer och lösningar inom EU-finansierade projekt men att de sällan befästes och sprids vidare. Med detta vill EU uppmuntra till innovativa, långsiktiga och applicerbara lösningar inom den sociala och miljömässiga sektorn.

Plattformen ska fungera som ett tvåfaldigt verktyg i form av dels en socialt innovativ marknadsplats där statliga myndigheter, privata företag och organisationer kan synliggöra sociala och miljömässiga utmaningar som de vill lösa. Dels ska sociala innovatörer och entreprenörer från hela Europa ha möjlighet att föra fram innovativa lösningar till ovannämnda utmaningar.

För att genomföra initiativet har en stipendiefond på €2. 400. 000 inrättas. Ansökan om medel från fonden är öppen 21 september till 21 december. Stipendiet betalas ut till 81 utvalda ägare av lösningsförslag à €30 000 vardera tillsammans med ett 6 månaders schemalagt mentorskap. De två olika grupperna är uppdelad på detta sätt:

 

 • ”Ägare av en utmaning”

  Plattformen efterfrågar konkreta utmaningar som kan lösas av entreprenörer och sociala innovatörer. Utmaningarna ska vara inom aktörens närmiljö och kunna kopieras och skalas upp inom Europa. Varje utmaning som får minst tre lösningsförslag är berättigad till möjligheten att vinna en finansierad lösning. Möjliga tematiska områden för utmaningar är:

  • flyktingar/migration
  • miljö och livsmedel
  • energi
  • åldrande
  • sysselsättning & kompetenser
  • smarta städer och mobilitet
  • utbildning
  • genus & social inkludering
  • hälsa & funktionsnedsättningar
 • ”Ägare av ett lösningsförslag”

  Plattformen efterfrågar konkreta lösningar i form av produkter och/eller tjänster till en av de publicerade utmaningarna. Lösningen ska vara avsedd för en social utmaning och ha en plan för hur man anser det kan lösas.

  Om ett lösningsförslag blir antaget kommer aktören tilldelas ett stipendium på €30,000 samt sex månaders mentorskap för att hjälpa produkten/tjänsten att bli verklighet med ägaren av utmaningen som en första klient. Utöver detta får ägare av lösningsförslag möjlighet till att kopplas samman med möjliga europeiska klienter, öka sitt intressentnätverk och erhålla värdefull kompetens.

Denna plattform kan därför vara relevant och ge mervärde till aktörer som står inför utmaningar i sin närmiljö och de aktörer som har för avsikt att ta sig in på marknaden med sin lösningsorienterade produkt och/eller tjänst. Bland de registrerade utmaningarna finns exempel som även bör vara intressanta för Småland-Blekinge-Halland såsom hållbar stadsutveckling/smart cities, kompetensförsörjning/braindrain samt återvinning.

Vid intresse av att veta mer finns det information på projektets officiella hemsida här. Information om vad, varför och hur ansökningsprocessen går till går att finna här.