Innovationspriser att söka

Kommissionen meddelar 100.000.000 € anslås till innovation och innovationspriser. "Fast Track till innovation" (FTI) delar ut fem utmärkelser för innovation inom Horisont 2020. FTI syftar till att stödja EU: s ekonomi genom att erbjuda innovativa företag och organisationer bidrag för att ge en slutlig push för att få bra idéer till marknaden. Priserna erbjuder en belöning för tekniska genombrott av stort samhällsintresse. För mer information http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-849_en.htm