Internetbaserat stöd för anhöriga i Europa

Europas demografiska utveckling med en åldrande befolkning utgör en utmaning och kommer att leda till en ökad efterfrågan av vård och omsorg inom EU:s medlemsländer. Enligt det EU- finansierade projektet Innovage ägnar sig uppskattningsvis 20 miljoner människor runt om i Europa åt mer än 20 timmars obetald vård av anhöriga varje vecka.

Det Europeiska nätverket EuroCarers lanserar nu en mötesplats med fokus på anhörigvård och informell vård- InformCare- som syftar till att informera utförare av denna typ av vård om deras rättigheter. Plattformen utgör dessutom en möjlighet att genom sociala nätverk och forum komma i kontakt med andra personer som har likande erfarenheter av anhörigvård. Nätverket framhåller att informell vård och anhörigvård utgör en viktig resurs för samhället men att utförarna av denna typ av vård och deras rättigheter ofta glöms bort. InformCare har utvecklats inom ramen för det EU- finansierade projektet Innovage, vars mål är att utveckla innovativa tjänster och produkter som bidrar till en ökad livskvalité för äldre personer.

Plattformen är tillgänglig här.