Kalmar läns museum på kartan genom tidsresor

Kalmar läns museum har genom sin så kallade ”tidsresemetod” valts ut som ett gott exempel av 70 stycken regioner och städer i Europa att få delta i projektet ”Culture for cities and regions.” Tidsresemetoden kommer att visas upp i en katalog och möjligheten till expertcoaching och erfarenhetsutbyten med andra regioner och städer kommer också att erbjudas.

Kreativa Europa är ett EU-program och är Europeiska Kommissionens verktyg för kultur som sträcker sig över åren 2014-2020. EUROCITIES, i partnerskap med KEA European Affairs och European Regions Research and Innovation Network (ERRIN) leder det nya Kreativa Europa-initiativet ”Culture for cities and regions”. Projektet sträcker sig från januari 2015 till september 2017 och målet är att kultur ska bli igenkänt som ett huvudelement i urbana och regionala utvecklingsstrategier. Under de tre åren som projektet sträcker sig över finns det tre huvuddelar som kommer genomföras av utomstående experter. De här delarna är:

·         Skapandet av en katalog med 70 stycken fallstudier

·         Organisera 15 tematiska studiebesök

·         Expertcoaching för 10 regioner/städer

Kalmar läns museum ansökte till projektet och med deras väl genomförda projektbeskrivning och uppsatta mål blev de en av 70 utvalda som nu kommer finnas med i katalogen. Därmed sätter Kalmar läns museum sitt namn på kartan. Kalmar läns museum har tillsammans med Bridging Ages, International Organization in Applied Hertiage and Time Travels utvecklat ett koncept som engagerar människor i sin lokala historia, men som kopplar ihop historien med hur dagens samhällsproblem ser ut. Det här ska få befolkningen att bli inspirerade till framtida utvecklingsmöjligheter i samhället. Metoden kallas också för ”tidsresemetoden” och den används i Kalmar kommun på regelbunden basis. Sammanlagt genomförs ca 80 ”tidsresor” varje år i kommunen i samband med många projekt. ”Tidsresemetoden” har spridit sig till 25 länder över hela världen de senaste 10 åren.

Projektet ”Culture for cities and regions” kan ge möjligheter till utbyte av erfarenheter, regioner och städer emellan. Redan nu har det förutsetts att mellan 60-95 städer och regioner i olika storlekar kommer dra nytta av projektet på en europeisk nivå genom de studiebesök och utbildande expertcoaching som kommer erbjudas.

Här kan du läsa mer om Kalmar läns museum och deras tidsresor.

Här kan ni hitta de senaste utlysningarna inom Kreativa Europa.

Här kan ni läsa mer om kulturplanen och hur kultur ska vara tillgängligt för alla.