Kan bilresor ersättas med cykling?

Bil är idag det vanligaste färdmedlet för både längre och kortare resor, och alternativa sätt att resa, som genom kollektivtrafik, cykling och gång är på många ställen i Europa nedprioriterade. Detta innebär att dagens sätt att transporteras på har en negativ inverkan på både miljön och människors hälsa. 
 
På grund av detta har regionkommittén börjat kartlägga de europeiska medborgarnas cykelvanor samt cykelns potential som ett alternativ till bilen. Förutom positiva effekter på miljö och hälsa, har man även kommit fram till att 400 000 nya jobb skulle kunna skapas om man dubblade cyklingen i Europa. 
 
I dagsläget är cirka 20 % av alla bilresor kortare än 2 km, och nästan hälften är kortare än 5km, vilket betyder att många resor potentiellt skulle kunna ersättas med cykling. Dessutom har det gjorts många framsteg gällande cykling, vilket bland annat innefattar eldrivna cyklar och investeringar i ”cykelmotorvägar”. Många städer har även satsat på offentligt finansierade ”cykelpooler”, där flertalet cykelstationer finns utplacerade i staden. Invånarna kan då köpa ett kort, likt ett busskort, som kan användas för att hyra en cykel som sedan kan lämnas på valfri cykelstation. Man kan se en ökande popularitet för detta, både som transportmedel för invånarna i staden, men även som turistattraktion. 
 
EU:s nuvarande ordförande Nederländerna är ett land som är mycket aktiv inom området, och fler än var tredje invånare anger cykling som sitt främsta transportmedel. Landet har gjort många satsningar på cykelpooler och cykelvägar, och anordnar dessutom den europeiska cykelfestivalen ”Let’s go cycling”, som syftar till att öka cyklingen runt om i Europa.  
 
Här du läsa mer om de projekt och satsningar som Nederländerna har gjort.