Kommande utlysningar inom sektorsprogrammen Life och Erasmus+

Under 2017 kommer ett stort antal utlysningar att göras inom två av EU:s sektorsprogram: Life och Erasmus+. För den som söker finansiering till projekt inom utbildning, ungdom eller miljö är det därför viktigt att känna till årets deadlines.

Sektorsprogrammen är, som bekant, riktade till specifika tematiska områden och tillåter därför ansökningar från hela unionen till samma utlysning. Detta gör att konkurrensen kan vara tidvis hård, men ger samtidigt lokala och regionala aktörer med ett aktivt internationellt arbete goda chanser till finansiering av projekt. Life och Erasmus+ är två sektorsprogram som riktar sig till projekt inom miljö respektive utbildning och ungdomar. För 2017 års utlysningar har bara Erasmus+ en total budget på över två miljarder euro. Medel och chanser till finansiering av projekt finns alltså, och Småland-Blekinge-Halland skulle kunna vara några av de regioner som drar nytta av dem. Gällande Erasmus+ har vårt kontor tidigare skrivit om hur nyttjandet av programmet ser ut bland våra huvudmän, och en förbättringspotential finns. För mer information och hjälp med ansökan hänvisar vi till ansvariga myndigheter i Sverige, Universitets- och Högskolerådet för Erasmus+ och Naturvårdsverket för Life-programmet. Hos dem finns dels information kring hur ansökan går till och dels stöd i att skriva ansökan.

Värt att observera är att datum för sista ansökan till de olika utlysningarna är spridda över året. För den som ämnar söka en av de senare utlysningarna finns det därför chans till att ha god framförhållning, om förberedelserna inleds redan nu.

För Erasmus+ är utlysningar och deadlines för 2017 fastlagda och finns här.

 


 

Life-programmets utlysningar beräknas släppas 28 april, men redan nu finns det preliminära deadlines:

Traditional projects

1) Climate Action ( LIFE Climate Change Mitigation; LIFE Climate Change Adaptation; LIFE Climate Governance and Information)                       

deadline 07th Sep 2017

2) Environment (ENV – Environment and Resource Efficiency)

deadline 12th Sep 2017

3) Environment (NAT – Nature and Biodiversity)        

 deadline 14th Sep 2017

4) Environment (GIE – Environmental Governance and Information)                                                                                  

deadline 14th Sep 2017

Preparatory Projects

1) Environment                                                                                                                                                                     

deadline 20th Sep 2017

Integrated Projects first phase

1) Environment; Climate Action                                                                                                           

deadline 26th Sep 2017

Integrated Projects second phase

1) Environment; Climate Action                                                                                          

deadline Mid-March 2018

Technical Assistance Projects

1) Environment; Climate Action                                                                            

deadline 07th Sep 2017