Kommissionen föreslår en förlängning av ungdomsgarantin – men kommer Sverige få ta del?

En av EU:s prioriteringar fram till 2020 är att sätta fler européer i arbete. Ett särskilt fokus är det på ungdomsarbetslösheten som en effekt av den finansiella krisen fortfarande är på rekordhög nivå.

Genom ungdomsgarantin har EU under de tre senaste åren satsat 62 miljarder kronor i syfte att få fler ungdomar i sysselsättning. Till följd av detta har cirka nio miljoner ungdomar i regioner där ungdomsarbetslösheten är högre än 25 procent, antingen fått jobb, utbildning, lärling- eller praktikplats. I Sverige fick Blekinge tillsammans med tre andra län ta del av medlen.

I början av oktober publicerade kommissionen en rapport där det visade sig att endast 5 av 20 medlemsstater har lyckats hamna under 25 procent. Kommissionen föreslår därför en förlängning av ungdomsgarantin genom att satsa ytterligare 20 miljarder kronor på fram till 2020. 

Sverige som nation har sänkt sin arbetslöshet till närmare 18 procent och våra regioner tycks alltså inte längre komma i fråga för EU-medlen.