Kommissionen uppmanar EU:s medlemsländer att tillämpa REACT-EU

REACT-EU  är en del av NextGenerationEU och har en budget som uppgår till 47,5 miljarder €. Fonden ska fördelas, främst genom ERUF och ESF, baserat på medlemsstaterna påverkan av Covid-krisen. I en nyligen publicerad kommunikation till medlemsländernas ministrar vägleder kommissionen till hur fonden kan användas. I stora drag handlar det om att rikta in sig på den geografiska områden vars ekonomi har drabbats hårdast av pandemin, att medlemsländerna tar hänsyn till de landspecifika rekommendationerna och att mobilisera projekt som även stöder EU:s digitala och gröna ambitioner.

REACT-EU föreslår i praktiken en förlängning av nuvarande program för europeiska regional- och socialfonden och i kommissionens rekommendationer beskrivs REACT-EU prioriteringarna inom respektive program:  

ERUF: bör främst stödja investeringar gällande produkter/tjänster inom hälsoområdet, investeringsstöd till SMF, investeringar till digital och grön ekonomi, investeringar i infrastruktur som tillhandahåller grundläggande tjänster och ekonomiska åtgärder i regioner vars industri/näringsliv har drabbats hårdast av Covid-krisen.

ESF: bör främst stödja behållandet av arbetstillfällen, stöd till egenföretagare, jobbskapande (särskilt för personer i utsatta situationer), ungdomsinitiativ, utbildning och praktik, digital och grön kompetensutveckling.

Utöver ERUF och ESF kommer även fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt användas med finansiering från REACT-EU.

Även om de nya åtgärderna föreslås implementeras genom justeringar i nuvarande program, så anser kommissionen att det är nödvändigt att de nya sammanhållningspolitiska programmen kan starta den 1 januari 2021.

Läs kommissionens meddelande om REACT-EU