LIFE-utlysning kring energigemenskaper

Just nu finns en spännande utlysning ute för lokalt och regionalt stöttade projekt kring energigemenskaper och relaterade tjänster.

Energigemenskaper är ett samlingsbegrepp för småskaliga och kooperativa sammanslutningar i syfte att minska beroendet av fossila bränslen och öka självförsörjningsgraden av energi. Projekt kring lokal produktion av förnybar energi möter allt för ofta en snårskog av komplicerad lagstiftning och administrativa krav. Därtill lämnar tillgången till finansiering ofta mer att önska. Dessa problem står i dag i vägen för energigemenskapers vidare utveckling inom EU.

Utlysningen söker därför regionala aktörer som är redo att överbrygga denna komplexitet och hitta effektiva lösningar för att utveckla energigemenskaper.

Utlysningen är öppen till den 16 november. För mer information, följ länken här.