Mål för ökad återvinning

EU-kommissionen har presenterat ett förslag för att nå en mer hållbar tillväxt genom ökad återvinning av produkter. Förslaget syftar också till att driva fram nya typer av arbetstillfällen inom sektorn.

Kommissionen lyfter fram ett lagförslag för nya återvinningsmål. Enligt förslaget skall kommunalt avfall återvinnas till 70% och förpackningsmaterial till 80%. Om lagen går igenom är målen tänkta att nås till år 2030. Deponering av återvinningsbart avfall förbjuds från och med 2025 och man avser också minska utsläpp av marint avfall och köksavfall. Syftet med förslaget är att bidra till minskade utsläpp av växthusgaser och en reducerad miljöpåverkan.

Kanske kan den erfarenhet som finns inom SmålandBlekinge-området vara en tillgång i kontakter med andra regioner som söker utveckla goda återvinningssystem för att nå målen?