Nu har ni möjlighet att marknadsföra era digitala hjälpmedel inom besöksnäring!

EU-kommissionen har i veckan lanserat en enkät som ger regioner och städer möjlighet att marknadsföra sina goda exempel på digitala verktyg och hjälpmedel inom besöksnäring. Kommissionen hoppas genom enkäten kunna inventera digitala lösningar för turism runtom i Europa, samt att med enkäten öka medvetenhet kring gemensamma utmaningar inom besöksnäringen vad gäller digitalisering och i ett längre perspektiv kunna koppla samman aktörer.  

Under pandemin ökade behovet av digitala lösningar explosionsartat. Runt om i världen fick aktörer övergå till en strikt digital verksamhet, inte minst Europaparlamentet införde omröstningar på distans. Pandemin drabbade besöksnäringen extra hårt men de innovativa digitala lösningar som uppstod ur besöksnäringen under krisen kan även fungera som en språngbräda för branschens återhämtning och påskynda dess utveckling in i den digitala eran. Med detta som bakgrund vill EU-kommissionen nu inventera dessa lösningar som ett fortsatt steg mot ett europeiskt samarbete inom besöksnäringen. Målet är att med bland annat resultatet av enkäten, i slutet av år 2022, bygga en plattform inom besöksnäring för dess intresserade aktörer för att i sin tur etablera kollaborativa processer i säkerställandet av en hållbar och livskraftig återhämtning av branschen.

EU-kommissionen är intresserad av alla typer av digitala verktyg eller handlingar oavsett aktör, användare, syfte och form. I enkäten kan aktörer fylla i eventuella utmaningar, men även ge råd till andra. För SBHSS:s aktörer kan detta utgöra ett utmärkt tillfälle att dra lärdomar av hur andra regioner använder digitala lösningar för att utveckla besöksnäringen efter pandemin. Undersökningen ger deltagande aktörer inom turism möjlighet att marknadsföra sina idéer och lösningar ute i Europa och finna potentiella samarbetspartners med liknande utmaningar och kompletterande styrkor. Resultatet av inventeringen kommer att sammanställas och göras fritt tillgänglig genom ett digitalt verktyg som kommer att lanseras av EU-kommissionen.

Vill ni läsa mer om enkäten och hur ni kan svara? Följ då denna länk.